Please select your page

Вести

збпп 1

Једнак приступ правди једно је од основних људских права и од суштинског значаја за остваривање права грађана и грађанки пред судом, органима управе и другим  организацијама и установама које врше јавна овлашћења. Неповољна материјална ситуација и социјални статус појединца/појединке може да утиче на остваривање права на једнак приступ правди, због чега је важно да наша земља која се ратификовањем међународних докумената обавезала да ће гарантовати остваривање, заштиту и унапређење људских права успостави функционалан систем бесплатне правне помоћи, рекла је, између осталог заменица за равноправност полова Даница Тодоров на округлом столу под називом „Какав закон о бесплатној правној помоћи  нам треба?“ који је организовао Аутономни женски центар из Београда.

Опширније: Жртве насиља уврстити у категорију корисника бесплатне правне помоћи


Покрајинском омбудсману обратило се више жена са територије АП Војводине због тога што су здравствене установе одбиле да им пруже здравствену услугу, јер немају оверену здравствену књижицу, иако на то имају право према Закону о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља који је ступио на снагу 27.11.2013. године.

Опширније: Један број здравствених установа није упознат са одредбама Закона о остваривању права на...


Покрајински омбудсман поздравља намеру законодавца да законом уреди питање пружања бесплатне правне помоћи и Покрајински омбудсман је, у жељи да допринесе што квалитетнијем закону,  Министарству правде и државне управе већ упутио своје примедбе на Нацрт закона о бесплатној правној помоћи, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка. Она је, учествујући у расправи, која је јуче одржана у просторијама Адвокатске коморе Војводине, указала да у Нацрту закона постоје извесне нејасноће и као пример поставила питање – Шта се подразумева под појмом служба, будући да се овај израз помоћи понавља у више прописа.

Опширније: Отклонити нејасноће и олакшати приступ правди


Предузетнице које су оснивачице приватних здравствених ординација и имају запослене, у случају одласка на породиљско одсуство не могу, као друге предузетнице да привремено пренесу овлашћење на пословођу, како би оствариле право на накнаду зараде за време одсуства, без затварања предузетничке радње, јер је Министарство здравља мишљења да Закон о здравственој заштити не омогућава да се оснивачка права и одговорност за рад приватне праксе овлашћењем пренесе на друга лица.

Опширније: Породиље – предузетнице у здравству могу да без одјављивања приватне ординације користе одсуство...


Институција Покрајинског омбудсмана изражава забринутост због јучерашњег инцидента у Средњој економској школи „Светозар Милетић“ у Новом Саду и уједно захтева коначну и јасну реакцију надлежних поводом још једног акта насиља који се одиграо унутар школе, у којој би ученици морали бити безбедни и заштићени. Инцидент који се јуче десио показао је да деца, ученици, не могу бити и нису безбедни у установи у којој би требало да се образују и васпитају, односно припреме за равноправно учешће у друштву чији су чланови.

Опширније: Инцидент у средњој економској школи још један ударац безбедности деце у школама