Please select your page

Вести

ЈП ПОСТА 1Покрајинском омбудсману се обратио већи број трудница, мајки са децом, особа са инвалидитетом и старијих особа жалећи се да им приликом чекања у редовима на шалтерима јавних предузећа или државних установа остали грађани не уступају предност.

Поступајући по једној од притужби Покрајински омбудсман обратио се ЈП „Пошта Србије“ тражећи информацију о томе, да ли су тачни наводи подноситељке представке, да трудницама није омогућено да преко реда дођу до шалтера, те о томе да ли је у свим поштама истакнуто обавештење да поједине категорије грађана имају приоритет.

Опширније: Неуступање предности одраз је одсуства солидарности


03042014 ПО ЛОУ просторијама Покрајинског омбудсмана данас је одржан састанак са локалним заштитницима грађана у Војводини. На састанку је разговарано о раду локалних и покрајинског омбудсмана у 2013. години, проблемима са којима се суочавају, а размењена су и искуства у поступању у појединачним случајевима.

 
Учесници састанка су се договорили да ће се у току 2014. године редовно састајати, размењивати примере добре праксе и, као до сада, предано радити на промоцији и унапређењу људских права.

Покрајински омбудсман ће у петак, 04. априла 2014. године примати грађане и грађанке у Ловћенцу и Старој Моравици. Пријем грађана ће се вршити  у седишту месне заједнице, а према следећем распореду:

Ловћенац:               10.00 - 12.30 (Маршала Тита 41)
Стара Моравица:    12.30 - 14.00 (Пачирски пут бб)  

Институција Покрајинског омбудсмана штити људска права и слободе од повреда учињених од стране покрајинске и општинске управе, као и организација и јавних служби, чији је оснивач Покрајина или општина.

Покрајински омбудсман позива све грађанке и грађане који имају било каквих недоумица или проблема у било којој области људских права да се током ових посета непосредно и што конкретније информишу о начинима на које могу остварити и заштитити своја права. 

Молимо медије да према својим могућностима најављују пријем грађана/ки и у овим местима.
За договарање темина узимања изјава или снимања молимо позовите број 062/205 895.


02022014 ПО СЕЕва Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана задужена за заштиту права националних мањина, разговарала је данас са Емиром Аџовићем и Александром Вујић, представницима Савета Европе о реализацији друге фазе пројекта „Промоција људских права и заштите мањина у југоисточној Европи“, који Европска унија и Савет Европе реализују у седам држава региона.

У разговору са заменицом Вукашиновић представници Савета Европе су информисани са проблемима са којима се суочавају припадници мањина у областима од виталног интереса за очување њихове културе и националног идентитета.

Опширније: Заштита мањина у Југоисточној Европи


год 2013У петак, 28. марта у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском омбудсману Скупштини АП Војводине достављен је годишњи извештај Покрајинског омбудсмана за 2013. годину.

Извештај покрајинског омбудсмана садржи информације о активностима Покрајинског омбудсмана, стању људских права и правној сигурности у Покрајини, број  и структуру представки, општу оцену рада органа управе, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање, критике и похвале појединим органима управе и функционерима, као и делове о стању у области права националних мањина, права детета и равноправности полова.

Опширније: Годишњи извештај Покрајинског омбудсмана достављен Скупштини АП Војводине