Please select your page

Вести

„Ово је први пут, ако сам добро разумела намеру организатора, да институција која штити права грађана свој извештај подноси онима чија права штити - грађанима Србије“, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, учествујући у дебати „Годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину – кључни налази у очима цивилног друштва“.

Пошто је ово била прилика да се заштитнику грађана постављају питања у вези са Годишњим извештајем, а имајући у виду потребу за што ефикаснијом заштитом људских права, покрајинска омбудсманка  је истакла да би било изузетно важно када би се понудило шире објашњење констатације из извештаја, да покрајински омбудсман и заштитници јединица локалне самоуправе поступају често и по притужбама из надлежности републичког заштитника грађана понекад и са штетним последицама. Моје је мишљење, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, да је витални интерес грађана да имају више, а не мање заштите, те да би свако евентуално смањивање броја омбудмана, односно заштитника грађана, значило смањење достигнутог нивоа права у области заштите људских права и корак у назад.

Опширније: Покрајинска омбудсманка: Витални је интерес грађана да имају више, а не мање заштите


БпXФСОБИYАЕррнА"Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине. Свако је дужан да чува и побољшава животну средину.“

С обзиром на уставне принципе, а ради остваривања права човека на живот и развој у здравој животној средини, Покрајински омбудсман у свом раду по представкама грађана, без обзира на конкретан предмет притужбе, самоиницијативно испитује и оцењује степен остварења општих интереса шире заједнице, међу којима значајно место заузима право на здраву животну средину.

Покрајински омбудсман је поступајући у појединачним случајевима уочио одређене проблеме појединаца и група грађана, које као заједнички именитељ, имају недовољно добру међусобну сарадњу носилаца заштите животне средине и недовољно развијен институционални оквир и механизме, који би омогућили остваривање законом прописане сарадње свих друштвених чинилаца, ради заједничког циља унапређења заштите животне средине.

Опширније: Покрајински омбудсман започео истраживање о вршењу комуналне делатности одржавања чистоће и...


3496325194д65195е54ф3ф381725969 ориг

Јавно комунално предузеће „Информатика“ Нови Сад донело је акт којим се регулише поступање запослених приликом закључења уговора о налогу са скупштинама станара и пријема задужења трошкова текућег и инвестиционог одржавања, хитних интервенција и прихода скупштине зграде, сагласно мишљењу омбудсмана да је јавно предузеће дужно да поступа са пажњом доброг стручњака и води рачуна да обавезе које преузима, односно налоге које врши у своје име, а за рачун скупштине зграде, одговарају законом утврђеним правима и овлашћењима скупштине зграде.

Опширније: ЈКП "Информатика" поступила у складу са мишљењем Покрајинског омбудсмана


сзппрзв 2014Покрајински омбудсман је у протеклом периоду подржавао и активно учествовао у пројекту „Сви за права, права за све“ који је реализовала установа „Студентски културни центар Нови Сад“. Превасходни циљ пројекта јесте да се допринесе унапређењу људских права и слобода, односно повећању степена инклузивности и плурализма у Војводини јачањем капацитета носилаца дужности и носилаца права да примењују међународне и домаће прописе у вези са заштитом људских права на територији АП Војводине.

Другачији приступ приближавања људских права младима и упознавање са механизмима заштите њихових права велика је вредност овог пројекта. Томе је, између осталог, допринело и креирање јединствене онлајн дидактичке игре о теми људских права под називом „АРРА“ на платформи друштвене мреже Фејсбук. Игрицу су осмислили и на интернету поставили средњошколци на радионицама које су одржане у 17 средњих школа у Војводини. У оквиру пројекта креирани су и јавности приказани кратки „АРРА“ филмови које су направили средњошколци на зимском филмском атељеу, а представљен је уређај "Саундбим", технологија помоћу које особе са инвалидитетом могу да стварају музику.

Опширније: „Сви за права, права за све“: Новим приступима ка ефикаснијој заштити људских права


21052014332Иако је у Србији установљен институционални оквир за борбу против корупције, корупција је и даље веома присутна у свим сферама друштва. Вишеструко штетна, корупција разара морално ткиво друштва, подрива институције, успорава економски развој, слаби државу и отежава интеграцију Србије у ЕУ. Важну улогу у борби против корупције имају и медији, па је разумљиво што је на округлом столу “Борба против корупције у Србији – достигнућа и изазови”, посебна пажња, између осталог, посвећена истраживачком новинарству и независним медијима.

Учесници округлог стола - представници Агенције за борбу против корупције, Независног друштва новинара Војводине, Партнера за демократске промене Србија и Правног скенера – желели су да упознају јавност са надлежностима и радом Агенције за борбу против корупције, проблемима корупције у здравству и налазима Анализе судске праксе за кривична дела корупције која се спроводи у оквиру пројекта “Активни грађани против корупције: примена добрих пракси у борби против корупције у локалној заједници”. Пројекат спроводе Партнери за демократске промене Србија и Правни скенер, уз подршку Делегације Европске уније у Републици Србији и Владе Републике Србије и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Опширније: Борба против корупције: Злоупотреба јавних овлашћења отежава остваривање људских права