Please select your page

Вести

ИМГ 2326

Посланици Скупштине Аутономне Покрајине Војводине размотрили су данас у оквиру треће тачке дневног реда извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2013. годину.

У свом обраћању Покрајинска омбудсманка, Анико Мушкиња Хајнрих, истакла је је да тешкој економској и социјалној ситуацији, констатног пада животног стандарда и раста незапослености долази до ерозије људских права и да све већи број грађана није у стању да заштити своја права. У таквој ситуацији правна помоћ добија на значају, али је проблем у томе што у низу локалних самоуправа није формирана служба правне помоћи. У свом излагању она је истакла да у 2013. години положај особа са инвалидетом није побољшан, да постоје бројне притужбе на рад центара за социјални рад, да расте незадовољство здравственом заштитом, да новим законом није добро уређен положај заштитника пацијентових права, да се омбудсману подносе бројне притужбе на рад бројних инспекцијских служби. 

Опширније: Покрајинска скупштина размотрила извештај Покрајинског заштитника грађана за 2013. годину


А-царе-хоме-фор-тхе-елдер-007У Републици Србији, према подацима из 2013. године, функционише 48 државних домова за старије особе, а поред регистрованих приватних домова, функционишу и „илегални“ домови чији тачан број и расположиви капацитети нису познати.

Обилазећи домове за старија лица који су основани од стране физичких лица, а који су регистровани код надлежног органа АП Војводине, Покрајински заштитник грађана – омбудсман је утврдио да се људска права старијих системски крше по више основа. Њихова права често угрожавају и сами сродници јер их неретко смештају противно њиховој вољи, што указује и на могућност случајева присилног смештаја, уз поступак пријема у домове који је потпуно неуједначен, нетранспарентан, и ван контроле и надзора.

Опширније: Људска права старијих без системске заштите


„Ово је први пут, ако сам добро разумела намеру организатора, да институција која штити права грађана свој извештај подноси онима чија права штити - грађанима Србије“, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, учествујући у дебати „Годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину – кључни налази у очима цивилног друштва“.

Пошто је ово била прилика да се заштитнику грађана постављају питања у вези са Годишњим извештајем, а имајући у виду потребу за што ефикаснијом заштитом људских права, покрајинска омбудсманка  је истакла да би било изузетно важно када би се понудило шире објашњење констатације из извештаја, да покрајински омбудсман и заштитници јединица локалне самоуправе поступају често и по притужбама из надлежности републичког заштитника грађана понекад и са штетним последицама. Моје је мишљење, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, да је витални интерес грађана да имају више, а не мање заштите, те да би свако евентуално смањивање броја омбудмана, односно заштитника грађана, значило смањење достигнутог нивоа права у области заштите људских права и корак у назад.

Опширније: Покрајинска омбудсманка: Витални је интерес грађана да имају више, а не мање заштите


ДСЦИ0207Покрајински омбудсман, Анико Мушкиња Хајнрих и Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина, разговарале су данас са представницима Европског центра за права Рома (ЕРРЦ). 

У разговору са Адамом Вајсом, директором Правног одељења ЕРРЦ  и његовим сарадницима, указано је на низ проблема који утичу на остваривање права припадника ромске националне мањине - од односа полиције према припадницима ромске мањине, преко образовања, издавања потврда о националној припадности, примени афирмативних мера,  реадмисије, учешћа Рома у изради урбанистичких планова  до формирања цивилних стража. У разговору је исказана и забринутост због јачања десничарских организација у низу европских земаља.

Опширније: Одржан састанак са представницима Европског центра за права Рома


БпXФСОБИYАЕррнА"Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине. Свако је дужан да чува и побољшава животну средину.“

С обзиром на уставне принципе, а ради остваривања права човека на живот и развој у здравој животној средини, Покрајински омбудсман у свом раду по представкама грађана, без обзира на конкретан предмет притужбе, самоиницијативно испитује и оцењује степен остварења општих интереса шире заједнице, међу којима значајно место заузима право на здраву животну средину.

Покрајински омбудсман је поступајући у појединачним случајевима уочио одређене проблеме појединаца и група грађана, које као заједнички именитељ, имају недовољно добру међусобну сарадњу носилаца заштите животне средине и недовољно развијен институционални оквир и механизме, који би омогућили остваривање законом прописане сарадње свих друштвених чинилаца, ради заједничког циља унапређења заштите животне средине.

Опширније: Покрајински омбудсман започео истраживање о вршењу комуналне делатности одржавања чистоће и...