Please select your page

Вести

Фестивал права детета у КикиндиУ петак је у Кикинди, у свечаној сали Скупштине Града, организована "Симулација рада омбудсмана" коју је организовао локални омбудсман Града Кикинде Милан Новаковић и на тај начин придружио се активностима Фестивала права детета. Реализацији ове активности присуствовали су и заменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета Милан Дакић и локални омбудсман општине Житиште Алекса Кузман.

Учешћем у радионици, ученици Економско – трговинске школе у Кикинди имали су прилику да се кроз примере из праксе, на један креативан, занимљив и, према мишљењу локалног омбудсмана, користан начин, упознају с институцијом заштитника грађана, пре свега с надлежностима и поступком по притужбама грађана.

Истог дана је заменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета Милан Дакић, у оквиру Фестивала права детета, уручио лифлет-писмо начелници Службе за гинекологију и акушерство Опште болнице Кикинда др Драгињи Зорић, како би оно даље било дистрибуирано трудницама и породиљама у овој установи.

Писмо је осмишљено у току Кампање "Позитивно родитељство – дар за цео живот", када је УНИЦЕФ заједно са својим партнерима обележавао јун као месец подршке подстицајном родитељству и позитивним родитељским праксама. Имајући у виду значај и улогу родитеља у развоју детета, циљ Покрајинског омбудсмана био је да овим писмом, од првог дана рођења детета, родитељима омогући доступност основним информацијама о правима детета и кључним условима за квалитетан целовит развој детета.

Фестивал права детета организован је на иницијативу Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, а у част обележавања тридесетогодишњице од усвајања Конвенције о правима детета.


16. новембар - Међународни дан толеранцијеПокрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић честита свим грађанима и грађанкама Међународни дан толеранције.

Имајући у виду да смо сложена и плурална заједница, у којој живе припадници великог броја етничких заједница, да се у њој говоре различити језици и исповедају различита уверења, Покрајински омбудсман жели да нагласи да су за даљи развој и напредак друштва од изузетне важности  односи  међунационалног уважавања, солидарности и толеранције.

У години у којој низом активности обележава тридесетогодишњицу од усвајања Конвенције о правима детета, Покрајински омбудсман жели да истакне важност толеранције и за остваривања фундаменталних права деце. Потреба да  деца уче о толеранцији  произилази, како из сложене природе друштва у коме живе, тако и из потребе да се води смислен и продуктиван живот, у коме су индивидуалне и колективне различитости обогаћујући елемент.  

Чињеницу да су током године забележени узнемирујући примери вршњачког насиља Покрајински омбудсман је примио са великом забринутошћу. Забринутост изазивају и примери насиља и дискриминације жена, припадника ЛГБТ популације, особа са инвалидитетом и других угрожених група у друштву.

Покрајински омбудсман користи прилику да све друштвене актере подсети на речи из Унескове Декларације о принципима толеранције у којој се каже да толеранција није само морална обавеза, већ и правни захтев. Од поштовања тог захтева  зависе како људска права, основне слободе и мир, тако и демократија, владавина закона и укупан напредак.

Као институција задужена да штити људска права, Покрајински заштитник грађана – омбудман ће и убудуће, а посебно у раду са младим људима, промовисати толеранцију као активан став, дубоко уверен да тиме даје свој скромни допринос образовању грађана отворених према другим културама, способних да поштују слободу и људско достојанство сваког појединца, спремних да поштују принцип неагресије и проблеме решавају ненасилним средствима.


Фестивал права дететаПокрајински заштитник грађана – омбудсман у сарадњи с Новосадском мрежом за децу, у оквиру Фестивала права детета, организује у суботу, 16. новембра 2019. године догађај за децу и родитеље/старатеље под називом: „Забава права“. Програм се одржава у Културној станици Свилара и траје од 11 до 19 часова.

Позивамо децу и родитеље/старатеље да својим присуством и учешћем у активностима увеличају овај догађај, а медије да о њему извештавају.

ВАЖНА НАПОМЕНА!

Сва деца до навршених 10. година живота која ће учествовати у активностима програма Забава права - дечја фешта, 16.новембра 2019. године у Културној станици Свилара, за исто морају имати писмену сагласност родитеља, старатеља, односно законског заступника.

Наведена обавеза не односи се на: децу у пратњи родитеља, старатеља, односно законског заступника или другог лица којем је неко од наведених привремено поверио дете; децу коју доводе и која ће бити под надзором одговорних лица из образовних, здравствених и установа социјалне заштите; децу кориснике услуга установа социјалне заштите за које постоји претходна начелна сагласност родитеља, старатеља, односно законског заступника да учествују на оваквим догађајима.

Пример сагласности можете преузети овде (word, pdf), а биће доступна и на лицу места.

Преузмите документа:
Download this file (сагласност.доцx)Сагласност (word)84 kB
Download this file (сагласност.pdf)Сагласност (pdf)248 kB

Образовање Рома у Новом СадуНајвећи број ученика ромске националности постиже добар успех у нижим разредима основне школе. У петом и шестом разреду долази до промена у образовним постигнућима, па расте број ученика са лошим резултатима и великим бројем изостанака – истакнуто је на скупу у Новом Саду на којем су представљени резултати истраживања Заштитника грађана Новог Сада „Образовање деце ромске националности на територији града Новог Сада“.

Представљајући резултате истраживања, председница Удружења „Ромена“ Љиљана Михајловић навела је два разлога којима се може објаснити слабији успех ромских ученика – први је слабија сарадња школе са родитељима ученика,  други је сложеност самог градива.

У основношколско образовање на територији града Новог Сада укључено је 1099 ученика ромске националности, којима у савладавању језика и лакшој интеграцији у школску заједницу помажу четири педагошка асистента. Највећи број ромских ученика имају основне школе које се налазе у близини ромских насеља Адице, Велики рит, Бангладеш и Шангај.  Највећи проценат ученика ромске националности похађа ОШ „Вељко Влаховић“ (34 % од укупног броја ученика), док у осталим школама тај проценат опада.

Према резултатима истраживања, 9% ученика ромске националности на крају другог полугодишта 2018/2019 године није оцењено због оправданог, односно, неоправданог изостајање са наставе. Када се проценат неоцењених ученика ромске националности упореди са процентом неоцењених ученика друге или других националности лако се уочава надзаступљеност ромских ученика. У укупном броју ученика, Роми учествују са 6,0 %, а у укупном броју неоцењених ученика њихов постотак је неколико пута већи и износи 21%. 

Интересантан је и истраживачки налаз који говори да су девојчице у укупном броју ромских ученика заступљене са 49%, а у укупној неоцењености са 58 %. Овај податак, по речима Љиљане Михајловић, можемо повезати са и изазовима са којима се суочавају ученици/е ромске националности, али и са традиционалним обрасцима понашања унутар ромске заједнице, као што су раније напуштање образовања ради удаје, улоге девојчица у чувању млађе деце у породици или у обављања кућних послова.

Три четвртине ученика ромске националности (76%) који су обухваћени истраживањем долазило је из породица које су користиле новчану социјалну помоћ и међу тим ученицима је три пута већи проценат (12,3%) оних који нису оцењени у односу на ученике из породица које нису користиле ову врсту помоћи (3,9%).

Када се упореде подаци о броју ученика ромске националности који су школовање започели 2011/12 године са бројем ученика који су 2018/19 години  завршили осми разред долазимо до поражавајућег податка да основну школу заврши само 63,4% ученика ромске националности.

Било би веома корисно, нагласила је Љиљана Михајловић, када би се пратило школовање једне генерација ученика, јер би се тада прецизније утврдили и разлози ранијег напуштања школе, али и дефинисале мере подршке које су потребне да би спречило осипање ученика.

На потребу да се пажљивије прате процеси школовања упућују и појаве сегрегације,  јер родитељи уписују своју децу у удаљеније и школе у којима има мање ученика ромске националности, под изговором да се у тим школама ученицима омогућује квалитетнија настава.

Учеснике скупа поздравио је проф. др Зоран Павловић, Покрајински омбудсман који је нагласио важност сарадње родитеља, школе и институција социјалну заштите. Он је указао и на потребу да негујемо заједничке вредности, да се пажљивије односимо према осетљивим друштвеним групама и инсистирамо на равноправности свих чланова друштва, а чему образовне активности доприносе у значајној мери.

Скупом је модерирао Милан Дакић, заменик покрајинског омбудсмана за права детета, који је и овом приликом истакао важност инклузије са становишта остваривања, заштите и унапређења права детета. Примером укључивања деце миграната у редован образовни систем и њихове успешне интеграције у вршњачке групе деце опште популације у Војводини, илустровао је ефикасност остваривања свих аспеката инклузивног образовања. Милан Дакић нагласио је да ћемо једино заједничким деловањем свих друштвено - одговорних актера, уз промовисање и развијање позитивних ставова према инклузији, допринети унапређењу положаја деце ромске националности, те приоритетима и изазовима у погледу њиховог укључивања  у образовни систем.

На скупу је било речи и о мерама које потребно предузети да би унапредило образовање припадника ромске мањине. Потребно је систематски прикупљати и анализирати податке о образовању Рома, подстицати веће учешће ромске деце у наставним, ваннаставним, спортским, културним, рекреативним и другим активностима у заједници и вршњачкој групи, треба унапредити систем ране идентификације ученика под ризиком од напуштања образовања, са планом мера за спречавање осипања како на нивоу школе, тако и за појединачног ученика;  треба унапредити сарадњу са родитељима и радити на стручном усавршавању запослених у образовању.

Посебно је апострофирана улога града Новог Сада у пружању подршке образовању ромских ученика и који, у сарадњи са школама и школским управама, мора трагати за решењима како би се смањила оптерећеност појединих школа, а ученици уписивали у друге школе.

Скуп је одржан у оквиру Фестивала права детета чији иницијатор је Покрајински заштитник грађана – омбудсман.


Час људских права у Карловачкој гимназијиПокрајински заштитник грађана – омбудсман је ученицима Карловачке гимназије јуче одржао интерактивно предавање о људским правима и правима детета под називом „Час људских права“.

То је била прилика да заменик покрајинског заштитника грађана за права детета Милан Дакић разговара са ученицима и упозна их с појмом, значајем и развојем људских права кроз историју, те нормативним, институционалним и функционалним механизмима њиховог остваривања, заштите и унапређења, а посебно је било речи о раду институције омбудсмана у области заштите права детета.

Ученици су кроз илустративне примере упознати са четири основна принципа Конвенције УН о правима детета, након чега су они сами покренули конкретне теме и проблеме са којима се суочавају у свакодневном животу, те износили сопствена гледишта и могућа решења за унапређење дечијих права.

Око 80 ученика Гимназије узело је активно учешће у овој активности коју је организовао Покрајински заштитник грађана - омбудсман  у оквиру Фестивала права детета.