Please select your page

Пројекти и партнерства Покрајинског омбудсмана

Кампања "Толеранција није страна реч!"

Центар за развој цивилног друштва (ЦРЦД) у партнерству с Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице и Покрајинским омбудсманом, уз покровитељство Скупштине АПВ и уз подршку Института за одрживе заједнице, организовао јетоком марта и априла 2013. кампању Толеранција није страна реч!, са циљем повећања толеранције (пре свега међуетничке) међу младима у Војводини.

Низ рецентних истраживања омладинске популације у Србији показао је алармантне резултате по питању ставова младих према идеји људских права, мањинских/рањивих група и односа према насиљу. Резултати истраживања Покрајинског омбудсмана Војвођански ученици о дискриминацији (2012), истраживања Центра за развој цивилног друштва (ЦРЦД) Темерин–садашњост или будућност Војводине (2012), као и истраживање које је крајем 2012. спровела организација Save The Childrenсу крајње поражавајући у погледу високог степена међуетничке дистанце и нетолеранције међу младима различитих етничких скупина у мултиетничким срединама и показују пораст политичког радикализма и десног екстремизма међу младима у Србији.

Партнери