Please select your page

Projekti i partnerstva Pokrajinskog ombudsmana

Kampanja "Tolerancija nije strana reč!"

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) u partnerstvu s Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Pokrajinskim ombudsmanom, uz pokroviteljstvo Skupštine APV i uz podršku Instituta za održive zajednice, organizovao jetokom marta i aprila 2013. kampanju Tolerancija nije strana reč!, sa ciljem povećanja tolerancije (pre svega međuetničke) među mladima u Vojvodini.

Niz recentnih istraživanja omladinske populacije u Srbiji pokazao je alarmantne rezultate po pitanju stavova mladih prema ideji ljudskih prava, manjinskih/ranjivih grupa i odnosa prema nasilju. Rezultati istraživanja Pokrajinskog ombudsmana Vojvođanski učenici o diskriminaciji (2012), istraživanja Centra za razvoj civilnog društva (CRCD) Temerin–sadašnjost ili budućnost Vojvodine (2012), kao i istraživanje koje je krajem 2012. sprovela organizacija Save The Childrensu krajnje poražavajući u pogledu visokog stepena međuetničke distance i netolerancije među mladima različitih etničkih skupina u multietničkim sredinama i pokazuju porast političkog radikalizma i desnog ekstremizma među mladima u Srbiji.

Partneri