Please select your page

Пројекти и партнерства Покрајинског омбудсмана

„Сви за права – права за све!”

Овај међународни пројекат реализује се у сарадњи са Установом Судентски културни центар Нови Сад, која је носилац овог пројекта у Републици Србији, уз финансијску подршку ЕИДХР програма Делегације ЕУ у Републици Србији. Настао на основу позитивних искустава европског пројекта „Освит људских праваˮ који се бавио људским правима и младима у Европи, пројекат „Сви за права – права за све!” има циљ да допринесе смањењу, односно отклањању кршења људских права и основних слобода, те да се повећа степен инклузивности и плурализма у АП Војводини, јачањем капацитета носилаца дужности и носилаца права да примењују међународне и домаће прописе у вези са заштитом људских права на територији АП Војводине. Задатак пројекта јесте да допринесе активном и динамичном образовању младих у АП Војводини у области људских права, као и подизању свести о важности заштите људских права. Такође, пројекат би требало да обезбеди повољно окружење за интеркултуралне сусрете, дијалог и учење, спровођењем активности као што су едукативне и уметничке радионице, дидактичке лабораторије, он-лајн игрице на теме из области људских права и кампање уз целодневне догађаје с представама, изложбама, говорничким кутком, итд. (у Суботици, Сомбору, Кикинди, Сремским Карловцима и Новом Саду). 

Партнери