Please select your page

Пројекти и партнерства Покрајинског омбудсмана

„ВЕТ4 Медијација међу Ромима/Ромкињамаˮ

цроппед-Вет4Рома-300x123Овај међународни пројекат реализује се у сарадњи са организацијом цивилног друштва „Радови у токуˮ из Новог Сада, која је носилац овог пројекта у Републици Србији, уз финансијску подршку Програма за доживотно образовање ЕУ. Циљ пројекта је да се његовим спровођењем и оснаживањем ромских медијатора/медијаторки омогући већи степен остваривања, заштите и унапређивања права Рома/Ромкиња у земљама учесницама пројекта ‒ Шпанији, Италији, Белгији, Румунији и Србији. Активности предвиђене овим пројектом јесу анализа постојећег формалноправног оквира и пракси у вези с медијацијом међу Ромима/Ромкињама и објављивање резултата те анализе, размена искустава земаља учесница пројекта у вези с радом ромских медијатора, израда и спровођење он-лајн програма е-обуке ромских медијатора који би лидере/лидерке у својим државама, односно заједницама даље обучавали вештинама посредовања између Рома/Ромкиња и институција, односно механизама за остваривање, заштиту и унапређивање људских права у четири области ‒ образовања, запошљавања, здравствене заштите и становања.

Партнери