Please select your page

Komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku u Rumi postupila je u skladu sa predlogom Pokrajinskog zaštitnika građana i dala mišljenje o potrebi angožavanja pedagoškog asistenta u predškolskoj

Pokrajinskom zaštitniku građana obratila se pritužbom građanka iz Rume koja jetražila savet u vezi sa ostvarivanjem prava na ličnog pratioca za svog sina. Prema navodima podnositeljke pritužbe, detetu je po rođenju dijagnostifikovana septooptička displazija, ali i njegov psihosocijalni razvoj karakterišu izvesni problemi i poteškoće u funkcionisanju.

U skladu sa procenom nadležne interresorne komisije i uz izrađen IOP, dete pohađa predškolsku ustanovu u trajanju od tri sata u toku dana. Podnositeljka pritužbe smatra da boravak i organizovane aktivnosti u vrtiću, ali i druženje sa vršnjacima, evidentno doprinose napretku njenog sina. Zbog toga je mišljenja da bi uz dodatnu podršku za vreme boravka u vrtiću, u vidu pedagoškog asistenta, mogao biti uključen u celodnevni boravak, a što bi bilo prvenstveno u njegovom najboljem interesu.

Uzimajući u obzir opisane okolnosti, a posebno zdravstveno stanje deteta, Ombudsman je Komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku uputio predlog da razmotri mogućnost angažovanja pedagoškog asistenta za sina podnositeljke pritužbe, posebno vodeći računa o planiranim budžetskim sredstvima lokalne samouprave, ukoliko Ministarstvo prosvete nije predvidelo sredstva za finasiranje ove usluge.

Iz sadržine odgovora proizlazi da je Komisija, prvenstveno uvažavajući predlog Pokrajinskog zaštitnika građana, a imajući u vidu značaj ovakvog vida podrške detetu sa smetnjama u razvoju i njegovoj porodici, sprovela ponovnu procenu za pružanjem dodatne podrške sinu podnositeljke pritužbe.

Analizom priložene dokumentacije, Ombudsman je konstatovao da je u skladu sa procenom Komisije, uz poštovanje važećih zakonskih propisa, predškolskoj ustanovi potrebno omogućiti pedagoškog asistenta koji će kao stručno lice (koje je dodatno obučeno i edukovano) kvalifikovano raditi sa slabovidom i slepom decom, a u cilju osamostaljivanja i bolje komunikacije sa okolinom i vršnjacima, koje je ograničeno nedostatkom vidne percepcije.

Postupanjem nadležne interresorne komisije, u saradnji sa Ombudsmanom, a u cilju obezbeđivanja kvalitetnijeg života u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i u skladu sa zaštitom njihovog najboljeg interesa, u konkretnom slučaju otklonjeni su propusti zbog kojih se podnositeljka pritužbe obratila Pokrajinskom zaštitniku građana.