Please select your page

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje otklonio povredu prava građana, uzrokovanu nezakonitim radom izvršitelja

U sprovedenom postupku, Pokrajinski zaštitnik građana je utvrdio da je izvršitelj za područje Višeg suda u Novom Sadu Svetislav Ćurčić u četiri zaključka odredio sprovođenje izvršenja plenidbom 2/3 penzije podnositeljke pritužbe, te nadležnoj filijali Republičkog fonda za PIO naložio da novčani iznos za koji je određeno izvršenje, u navedenom obimu, isplaćuje na račun izvršitelja i istovremeno zabranio isplatu zaplenjenog dela penzije izvršnom dužniku ili trećem licu, sve do potpunog namirenja utvrđenih potraživanja.

S obzirom na to da podnositeljka pritužbe prima invalidsku penziju – 50%, u ukupnom mesečnom iznosu od 11.701,40 dinara, a da je zakonom propisano da predmet izvršenja na minimalnoj zaradi može biti samo do jedne polovine zarade, kao i da se odredbe zakona koje se odnose na izvršenje na zaradi shodno primenjuju i na izvršenja na primanjima po osnovu socijalnog osiguranja, ombudsman je organizaciji socijalnog osiguranja ukazao na utvrđenu nepravilnost i pozvao da preduzme odgovarajuće mere radi zaštite i poštovanja načela zakonitosti.

Republički fond za PIO obavestio je ombudsmana da će u prvoj narednoj isplati iznos obustave penzije podnositeljke pritužbe smanjiti na polovinu ukupnog iznosa, te je na taj način otklonio povredu prava uzrokovanu nezakonitim radom izvršitelja.

Postupajući po pritužbi ombudsman je posebno imao u vidu visinu ukupnog dugovanja za koje je određeno izvršenje u svim postupcima, s obzirom na materijalno, kao i zdravstveno stanje podnositeljke pritužbe, odnosno visinu njenih primanja, a posebno činjenicu da su predmetna izvršenja određena protiv njenog bivšeg supruga kao izvršnog dužnika, te da postoji osnov sumnje da je izvršitelj protivzakonito i na prevarni način, koristeći se stanjem nužde, teškim materijalnim stanjem, lakomislenošću imenovane i uznemiravajući je, pribavio njenu izjavu da je saglasna da izvršitelj sprovede izvršenje utvrđeno protiv drugog lica na njenoj penziji, u vezi sa čim će Pokrajinski zaštitnik građana preduzeti odgovarajuće mere.