Please select your page

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање изменио Општи акт и донео закључак о исправци решења о расподели средстава по конкурсу након поступања Покрајинског омбудсмана

Покрајинском омбудсману представком се обратила анонимна група грађана изражавајући незадовољство одлуком о расподели средстава по једном од конкурса за суфинасирање пројеката у култури који је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање спроводио. Незадовољство подносилаца представке се огледало у томе што су, према њиховим наводима, једном од учесника конкурса додељена средства у износу колико и свим осталим учесницима заједно, као и да се ради о субјекту који није ни могао учествовати на конкурсу.

Покрајински омбудсман је затражио изјашњење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање о наводима из представке, а посебно о правном основу по коме је пријава субјекта коме су по конкурсу одобрена значајна средстава узета у разматрање од стране надлежне комисије с обзиром на то да исто нема статус правног лица, а која су једино могла да конкуришу према условима конкурса. Покрајински секретаријат изјаснио се, између осталог, да је приликом израде општих услова конкурса дошло до ненамерне техничке омашке јер је уместо да у тексту конкурса буде наведено да могу да учествују појединачно наведени субјекти као и „други субјекти културе“ наведено „и друга правна лица“. У изјашњењу стоји и да ће Комисија у најскоријем року размотрити наводе из дописа Покрајинског омбудсмана, заузети став и донети закључак на основу ког ће Конкурс бити поновљен у мањем, спорном, делу.

У вези са наведеним Покрајински омбудсман је указао Покрајинском секретаријату на то да је основно правило да текст конкурса буде уподобљен општем акту којим се регулише поступак спровођења конкурса, услови за конкурисање и критеријуми за доделу средстава, односно да је потребно да оно што се наводи у тексту конкурса буде предвиђено и општим актом којим се исти регулише. Покрајински омбудсман је указао и на то да је неопходно изменити општи акт у одговарајућем правцу, односно на другачији начин одредити субјекте који могу да конкуришу, те поновити конкурс у складу са „новим“ условима. Након упућивања поменутог дописа Покрајински секретаријат обавестио је овај орган да је измењен општи акт којим је регулисан предметни конкурс у смислу проширења круга субјеката који могу учествовати на истом, да је донет закључак о исправци решења о расподели средстава по конкурсу којим се из решења изузимају субјекти који немају статус правног лица, те да је објављен нови конкурс за суфинасирање програма и пројеката у култури у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине у 2014. године.