Please select your page

ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ поступило по мишљењу Покрајинског омбудсмана и отклонило неправилности

Покрајинском омбудсману представкама се обратило неколико становника Руског Крстура као и Национални савет русинске националне мањине указујући на то да, након одласка у пензију неколико радника поште који су се активно служили русинским језиком, становници овог места у комуникацији са службеницима поште приликом коришћења услуга ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ имају великих проблема. Поводом представке Покрајински омбудсман је покренуо поступак и након окончања истог упутио је поменутом јавном предузећу мишљење да је потребно да ЈП ПТТ саобраћаја “Србија” предузме мере и активности за стварање услова да национална структура запослених у Јединици поштанске мреже Руски Крстур одражава националну структуру становништва у Руском Крстуру, а све у циљу обезбеђивања остваривања права локалног становништва на службену употребу  русинског језика и писма, који у службеној употреби на територији Општине Кула.

ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ обавестило је овај орган да је донело одлуку да се проблем комуникације са странкама на русинском језику превазиђе радним ангажовањем новог извршиоца на шалтерским пословима у ЈРПМ Руски Крстур који активно говори русински језик. Поступак заснивања радног односа са новим извршиоцем је у току и један кандидат је већ прошао сва неопходна тестирања за пријем у радни однос. На овај начин ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ отклонило је уочену неправилност и поступило по мишљењу Покрајинског омбудсмана.