Please select your page

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nije dostavio Pokrajinskom zaštitniku građana-ombudsmanu tražene informacije te je o tome obaveštena Pokrajinska vlada

Pokrajinski ombudsman je 7.07.2014. godine primio predstavku iz Rakovca, u kojoj se podnosilac žali zbog toga što se ne rešava pitanje sanacije klizišta i obeštećenje vlasnika porušenih objekata u ovom naseljenom mestu. Podnositelj predstavke je priložio dokumentaciju iz koje se vidi da su 24. i 25.05. 2014. godine rudarski i geološki inspektori Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine vršili osmatranje odrona u Rakovcu, te da su nakon izvršenog inspekcijskog nadzora predložili opštini Beočin preduzimanje određenih mera. Opštinska uprava opštine Beočin je svojim dopisom obavestila Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine o tome da opština Beočin nema ingerencije u rešavanju sanacije klizišta i odrona, nema terensku katastarsku službu, kao ni rudarske i geološke inženjere, a samim tim ni iskustva u izradi projekta za sanaciju odrona, a da u budžetu opštine ne postoje sredstva opredeljena za klizišta i odrone. Iz navedenih razloga opština je zatražila stručnu i finansijsku pomoć u rešavanju problema odrona u naselju Rakovac.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je uputio zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine da se izjasni o navodima pritužbe. Kako izjašnjenje nije dostavljeno, Pokrajinski zaštitnik građana uputio je urgenciju za dostavljanje istog.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine je u svom odgovoru naveo da je zahtev prosleđen Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji je nadležan za izradu plana saniranja šteta nastalih od poplava, nakon čijeg donošenja će se sprovesti sanacija. Ombudman je navedenom sekretarijatu uputio zahtev da nas izvesti o aktivnostima i činjenicama u navedenom predmetu. Imajući u vidu da nadležni organ u ostavljenom roku nije dostavio traženo izjašnjenje Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo upućena je urgencija.  

U izjašnjenju Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo se navodi da je Štab za vanredne situacije opštine Beočin  doneo odluku o izradi projekata za sanaciju klizišta. Budžetom opštine Beočin  za uređenje Dumbovačkog potoka u 2015. godini namenjen je iznos od 3.800.000,00 dinara. Vodni inspektor je Rešenjem naložio opštini Beočin da snimi stanje korita i obala Dumbovačkog potoka, izradi elaborat dovođenja potoka u bezbedno i funkcionalno stanje. Opštinska uprava Beočin je rešenje vodnog inspektora uputila „JP za građevinsko zemljište i putnu privredu“ – Beočin na dalje postupanje. Za snimanje potoka namenjen je iznos od 400.000,00 dinara. Ističe se i to da je procedura javne nabavke u toku.

Podnosilac pritužbe se nakon obaveštenja o gore navedenom izjašnjenju ponovo obratio Ombudsmanu, ističući da se on žalio zbog toga što se ne rešava pitanje sanacije klizišta i obeštećenje vlasnika porušenih objekata u naseljenom mestu Rakovac. Navodi da se klizište nalazi u Starom Rakovcu, dok je lokacija o kojoj je reč u izjašnjenju nadležnog sekretarijata udaljena 6 kilometara od lokacije na koju se pritužba odnosi.

Polazeći od gore navedenog Ombudsman  je od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zatražio dodatno izjašnjenje, u kojem se traži da nadležni organ izvesti Ombudsmana o tome da li odluka o izradi projekata za sanaciju klizišta uz Dumbovački potok obuhvata i lokaciju klizišta i porušenih objekata u naseljenom mestu Stari Rakovac, na koju se odnosi pritužba, kao i da se izjasni o aktivnostima i činjenicama u predmetu i dostavi dokumentaciju u vezi sa navedenom lokacijom. Sekretarijat ni nakon urgencije, kao ni nakon ponovljene urgencije nije postupio po zahtevu Ombudsmana.

Budući da Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo nije dostavio izjašnjenje o preduzetim merama kao ni tražene informacije, Ombudsman je o nesaradnji organa obavestio Pokrajinsku vladu Autonomne pokrajine Vojvodine, kako bi preduzeli mere u okviru svojih ovlašćenja.