Please select your page

Opštinska uprava opštine Odžaci nije dostavila Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu tražene informacije usled čega je došlo do izostanaka potrebne saradnje organa

Pokrajinskom zaštitniku građana- ombudsmanu  obratili su se adv. …. iz Novog Sada, kao punomoćnici ……,pritužbom na rad Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Odžaci. U pritužbi se navodi da je ovom Odeljenju podnet zahtev za pokretanje postupka za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta u smislu čl. 70, 101 i 102 Zakona o planiranju i izgradnji, o kojem ni nakon skoro sedam meseci od podnošenja nije rešeno.

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman se postupajući po pritužbi obratio  načelniku Opštinske uprave zahtevom da se izjasni o navodima pritužbe. S obzirom na to da tražene informacije nisu dostavljene ni nakon upućene urgencije, Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman je o svemu obavestio Opštinsko veće opštine Odžaci kako bi, kao organ koji vrši nadzor nad radom opštinske uprave preduzeo mere u okviru svojih ovlašćenja. Kako Opštinsko veće nije dostavilo izjašnjenje o preduzetim merama, kao ni tražene informacije, Pokrajinski zaštitnik građana je o svemu obavestio Predsednika opštine i Predsednika Skupštine opštine Odžaci, kako bi preduzeli mere u okviru svojih ovlašćenja.

S obzirom na to da traženo izjašnjenje nije dostavljeno ni nakon obaveštavanja Predsednika opštine i Predsednika skupštine opštine Pokrajinski zaštitnik građana je konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa.