Please select your page

Opštinska uprava opštine Odžaci nije dostavila Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu tražene informacije usled čega je došlo do izostanaka potrebne saradnje organa

Pokrajinski zaštitniku građana-ombudsmanprimio je pritužbu na rad  Opštinske uprave Odžaci od strane M. D. iz Odžaka. Naime, podnositelj pritužbe  je istakao da se više puta  pismenim putem obraćao predsedniku opštine, načelniku opštinske uprave, članu gradskog veća zaduženog za komunalne delatnosti i direktoru JKP “Usluge“ sa zahtevom da mu se dostave odgovori u vezi sa njegovim zahtevima, odnosno predlogom za pokretanje postupka izmene Odluke o komunalnim delatnostima, ali da nije dobio odgovor.

Kako bi utvrdio sve relevantne činjenice Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman obratio se  opštinskoj upravi Odžaci sa zahtevom da se predsednik opštine, načelnik opštinske uprave  i član gradskog veća zadužen za komunalne poslove izjasne o navodima iz pritužbe. Takođe je ukazano na činjenicu da je 25. jula 2013. godine od strane Pokrajinskog ombudsmana upućena opštinskom veću opštine Odžaci preporuka brojI-OP-1-245/12 da u najkraćem roku predlože izmene i dopune Odluke o komunalnim delatnostima radi usklađivanja sa Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakonom o metrologiji i podzakonskim aktima.

S obzirom na to da niti predsednik opštine, niti  načelnik navedene Opštinske uprave,  nisu dostavili tražene informacije ni nakon urgencije, Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman je konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa.