Please select your page

Општинска управа општине Оџаци није доставила Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману тражене информације услед чега је дошло до изостанака потребне сарадње органа

Покрајински заштитнику грађана-омбудсманпримио је притужбу на рад  Општинске управе Оџаци од стране М. Д. из Оџака. Наиме, подноситељ притужбе  је истакао да се више пута  писменим путем обраћао председнику општине, начелнику општинске управе, члану градског већа задуженог за комуналне делатности и директору ЈКП “Услуге“ са захтевом да му се доставе одговори у вези са његовим захтевима, односно предлогом за покретање поступка измене Одлуке о комуналним делатностима, али да није добио одговор.

Како би утврдио све релевантне чињенице Покрајински заштитник грађана-омбудсман обратио се  општинској управи Оџаци са захтевом да се председник општине, начелник општинске управе  и члан градског већа задужен за комуналне послове изјасне о наводима из притужбе. Такође је указано на чињеницу да је 25. јула 2013. године од стране Покрајинског омбудсмана упућена општинском већу општине Оџаци препорука бројИ-ОП-1-245/12 да у најкраћем року предложе измене и допуне Одлуке о комуналним делатностима ради усклађивања са Законом о комуналним делатностима, Закона о заштити потрошача, Законом о метрологији и подзаконским актима.

С обзиром на то да нити председник општине, нити  начелник наведене Општинске управе,  нису доставили тражене информације ни након ургенције, Покрајински заштитник грађана-омбудсман је констатовао да је изостала потребна сарадња органа.