Please select your page

Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада ни након протека више од једне године од дана достављања неопходне документације за накнадно издавање грађевинске дозволе није окончала управни поступак доношењем решења

Покрајинском заштитнику грађана- омбудсману представком су се обратили Ј. Б. и Ј. З. обоје из Новог Сада, са жалбом на рад Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада. Наиме притужба је изјављена због чињенице да поступајући орган јединице локалне самоуправе ни након протека више од једне године од дана достављања неопходне документације за накнадно издавање грађевинске дозволе није окончао управни поступак доношењем решења.

Покрајински заштитник грађана-омбудсман обратио се Градској управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада са захтевом да се изјасни о наводима из притужбе. С обзиром на то да нити начелник наведене Градске управе, нити Градско веће нису доставили тражене информације ни након ургенције, Покрајински заштитник грађана-омбудсман је констатовао да је изостала потребна сарадња органа.