Please select your page

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove Opštine Bačka Palanka nije dostavilo Pokrajinskom ombudsmanu tražene informacije, te je o tome obavešteno Opštinsko veće Opštine Bačka Palanka

Podnosilac predstavke iz Bačke Palanke obratio se Pokrajinskom ombudsmanu pritužbom na rad Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Opštine Bačka Palanka. Podnosilac je naveo da je podneo zahtev za dostavljanje informacije o postupku pokrenutom radi vraćanja zemljišta, ali da navedeni organ jedinice lokalne samouprave ni nakon proteka roka od 30 dana nije postupio po zahtevu.

Pokrajinski ombudsman je 06.03.2013. godine zatražio izjašnjenje Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Opštine Bačka Palanka o tome da li je postupak pokrenut radi vraćanja zemljišta okončan donošenjem pravosnažnog rešenja kojim je odlučeno o zahtevu stranke ili je postupak iz nekog razloga prekinut zaključkom, kao i da li su pravosnažno rešenje, odnosno zaključak uručeni podnosiocu predstavke.

Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove primilo dopis Pokrajinskog ombudsmana, ali da nije postupilo u određenom roku, te je 11.04.2013.  navedenom organu upućena urgencija sa zahtevom da u naknadnom roku od 8 dana Pokrajinskom ombudsmanu dostavi traženo izjašnjenje.

Imajući u vidu da Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove ni nakon urgencije nije dostavilo tražene informacije, Pokrajinski ombudsman je koristeći ovlašćenje predviđeno članom 29. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 23/00, 5/04, 16/05 i 18/09) 15.05.2013. godine obavestio o tome Opštinsko veće Opštine Bačka Palanka i zatražio da u okviru svojih nadležnosti preduzme sve neophodne mere i aktivnosti kako bi Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove ispunilo svoje obaveze u pogledu saradnje sa Pokrajinskim ombudsmanom i dostavilo traženu informaciju.

Opštinsko veće Opštine Bačka Palanka takođe je propustilo da preuzme sve neophodne mere, te je Pokrajinski ombudsman konstatovao da je izostala potrebna saradnja organa.