Please select your page

28.03.2011.

Препорука јединицама локалне самоуправе у вези са доношењем решења о праву на накнаду за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе