Please select your page

26.01.2011.

Preporuka Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu o pravu na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.