Please select your page

30.04.2014.

Potrebno je da Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju donese poseban program zdravstvene zaštite žena sa ciljem unapređenja sprovođenja reventivnih pregleda i dostupnosti zdravstvene zaštite.