Please select your page

Opšta bolnica „Djorđe Joanović“ u Zrenjaninu postupa suprotno odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o pravima pacijenata, Zakona o zdravstvenoj zaštiti  i Porodičnog zakona jer (formalno i praktično) uskraćuje očevima pravo da budu pratioci detetu na stacionarnom lečenju na odeljenju pedijatrije.

Postupljeno u skladu sa Preporukom


Dom zdravlja „Dr Djorđe Bastić“ u Srbobranu je propuštanjem da primi i zbrine pacijentkinju koja je tvrdila da je žrtva nasilja učinio nepravilnost u radu. Dežurno medicinsko osoblje nije postupilo u skladu sa Posebnim protokolom Ministarstva zdravlja za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju i nije uočilo indikatore nasilja, niti preduzelo odgovarajuće mere.

Postupljeno u skladu sa Preporukom


Potrebno je da Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju upotpuni poseban program zdravstvene zaštite – vantelesne oplodnje za rađanje drugog i trećeg deteta podacima o broju građana i građanki koji imaju potrebu za ovakvom vrstom zdravstvene usluge.


Potrebno je da Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju donese poseban program zdravstvene zaštite žena sa ciljem unapređenja sprovođenja reventivnih pregleda i dostupnosti zdravstvene zaštite.


Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu uporno i kontinuirano iz meseca u mesec postupa suprotno zakonu i čini propust u radu jer prilikom isplate zarade zaposlenima, ne vrši istovremeno i isplatu naknada zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, nego ovu naknadu isplaćuje sa zakašnjenjem od nekoliko meseci.

Delimično usvojeno