Please select your page
Preporuka Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju o pravu na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Preporuka Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu o pravu na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Preporuka jedinicama lokalne samouprave u vezi sa donošenjem rešenja o pravu na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.