Please select your page

Mišljenje i preporuka Narodnom univerzitetu "Božidar Adžija" u vezi sa poštovanjem zakonskih odredbi i zaštita porodilja i majki sa decom u NU „Božidar Adžija“.


Preporuka Komunalnoj inspekciji u vezi sa uklanjanjem grafita i natpisa sa porukama mržnje sa svih objekata, institucija i ustanova u vlasništvu Grada.


Preporuka o uvođenju nediskriminatorne, rodne terminologije u cilju sprovođenja Statuta AP Vojvodine.

Preporuka Nacionalnoj službi za zapošljavanje zbog diskriminacije pri odabiru kandidata za zapošljavanje.

Preporuka Opštinskoj upravi Šid u vezi sa izdavanjem rešenja za priznavanje naknade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.