Please select your page

30.11.2012.

Preporuka Pokrajinskog ombudsmana upućena Turističkoj organizaciji Grada Subotice u vezi sa predstavkom Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine, koja se odnosi na ispisivanje naziva na znakovima turističke saobraćajne signalizacije na području Grada Subotice.