Please select your page

11.09.2012.

Мишлјење Покрајинског омбудсмана упућено ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ у вези са законском обавезом јавних служби да при запошлјавању воде рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступлјености и о познавању језика који се говори на подручју органа или службе.

- Информација о извршењу

Преузмите документа:
Download this file (11.09.2012.препорука_НМ.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана377 kB

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе