Please select your page

09.01.2012.

Мишлјење упућено јединицама локалних самоуправа у вези са остваривањем права националног савета националне мањине на учешће у управлјању и вршењу оснивачких  права у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе