Please select your page

12.11.2014.

U sprovođenju postupka dodele sredstava iz budžeta AP Vojvodine po raspisanim konkursima za dotacije organizacijama etničkih zajednica u AP Vojvodini u 2014. godini bilo je nepravilnosti u radu, jer nije vođen na dovoljno transparentan način, čime je dovedena u pitanje pravna sigurnost učesnika konkursa, zbog toga što u istom nije pružena mogućnost ulaganja pravnih lekova na odluku pokrajinskog sekretara o dodeli sredstava, niti se učesnicima konkursa dostavlja obrazloženje odluke pokrajinskog sekretara.