Please select your page

13.10.2014.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u postupku donošenja Odluke o tome da se odbija saglasnost na izbor direktora Osnovne škole „Ljudovit Štur“ u Kisaču postupao je nepravilno jer se u obrazloženju odluke pozvao na naknadno dostavljenu odluku nacionalnog saveta, koja nije mogla da proizvodi pravno dejstvo jer je data nakon isteka zakonskog roka.

  Delimično postupljeno po Preporuci