Postupljeno u skladu sa Preporukom ..." /> Postupljeno u skladu sa Preporukom ..." /> 14.08.2014.
Please select your page

14.08.2014.

Preporuka Pokrajinskog zaštitnika garađana – ombudsmana upućena Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u vezi sa polaganjem prijemnog ispita na jezicima nacionalnih manjina.

Postupljeno u skladu sa Preporukom