Please select your page

14.04.2014.

Preporuka Opštini Odžaci u vezi sa uočenim nepravilnostima u ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine.