Please select your page

Preporuke Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana upućene pokrajinskim organima uprave u cilju unapređenja stanja u oblasti službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina koji su u ravnopravnoj službenoj upotrebi u organima APV.


Mišljenje i preporuka upućena Osnovnoj i srednjoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Subotici nakon sprovedenog postupka po pritužbi grupe roditelja čija deca pohađaju ovu školu, a koja se odnosi na ugrožavanje prava dece sa aspekta zaštite prava nacionalnih manjina.


U sprovođenju postupka dodele sredstava iz budžeta AP Vojvodine po raspisanim konkursima za dotacije organizacijama etničkih zajednica u AP Vojvodini u 2014. godini bilo je nepravilnosti u radu, jer nije vođen na dovoljno transparentan način, čime je dovedena u pitanje pravna sigurnost učesnika konkursa, zbog toga što u istom nije pružena mogućnost ulaganja pravnih lekova na odluku pokrajinskog sekretara o dodeli sredstava, niti se učesnicima konkursa dostavlja obrazloženje odluke pokrajinskog sekretara.


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u postupku donošenja Odluke o tome da se odbija saglasnost na izbor direktora Osnovne škole „Ljudovit Štur“ u Kisaču postupao je nepravilno jer se u obrazloženju odluke pozvao na naknadno dostavljenu odluku nacionalnog saveta, koja nije mogla da proizvodi pravno dejstvo jer je data nakon isteka zakonskog roka.

  Delimično postupljeno po Preporuci


Preporuka Pokrajinskog zaštitnika garađana – ombudsmana upućena Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u vezi sa polaganjem prijemnog ispita na jezicima nacionalnih manjina.

Postupljeno u skladu sa Preporukom