Please select your page

Preporuka nadležnim organima u cilju usklađivanja pravnog i faktičkog stanja u dve osnovne škole u Temerinu.


Mišljenje upućeno JP PTT saobraćaja Srbija povodom neuručivanja pisma adresiranog na manjinskom jeziku u službenoj upotrebi.


Preporuka upućena nadležnim organima Grada Novog Sada u vezi sa ispisivanjem naziva mesta na tablama koja označavaju naziv naseljenog mesta.


Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana koja se odnosi na formiranje posebnog tela u dnevnom listu "Mađar So".


Preporuka gradskoj upravi Grada Zrenjanina u vezi sa očuvanjem posebnosti i tradicije.