Please select your page

Mišljenje upućeno jedinicama lokalnih samouprava u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnog saveta nacionalne manjine na učešće u upravljanju i vršenju osnivačkih  prava u ustanovama kulture od posebnog značaja za očuvanje identiteta nacionalne manjine.


Preporuka Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje za bliže uređivanje pitanja polaganja ispita iz jezika nacionalne manjine u svrhu dokazivanja njegovog znanja za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama.


Preporuka Opštinskoj upravi Novi Bečej u vezi sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.


Mišljenje upućeno Odseku za katastar nepokretnosti Kanjiža u vezi sa pravom na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina.


Preporuka svim nadležnim organima u vezi sa odgovornošću i podobnošću za rad sa učenicima profesorke engleskog jezika.