Please select your page

Preporuka upućena Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću “Novi Sad” u vezi sa ispisivanjem teksta i na jezicima i po pravopisu nacionalnih manjina koji su jezici u službenoj upotrebi na teritoriji Grada Novog Sada na pokazivačima pravaca na autobusima.

Nije postupljeno


Preporuka Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje u vezi sa obezbeđivanjem transparentnosti u sprovođenju javnih konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i javnog informisanja

Delimično usvojeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (16.01.2013_preporuka_NM.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana174 kB

Preporuka Pokrajinskog ombudsmana upućena Turističkoj organizaciji Grada Subotice u vezi sa predstavkom Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine, koja se odnosi na ispisivanje naziva na znakovima turističke saobraćajne signalizacije na području Grada Subotice.


Preporuka Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje u vezi sa obavezom poštovanja i primene odredbi Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina prilikom dodele budžetskih sredstava preko javnog konkursa za projekte iz oblasti kulture.


Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana upućeno JP PTT saobraćaja „Srbija“ u vezi sa zakonskom obavezom javnih službi da pri zapošljavanju vode računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti i o poznavanju jezika koji se govori na području organa ili službe.

- Informacija o izvršenju

Preuzmite dokumenta:
Download this file (11.09.2012.preporuka_NM.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana377 kB