Please select your page

Preporuka upućena Kulturnom centru Zrenjanina u vezi sa uočenim nepravilnostima u radu ustanove.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (02.12.2013_preporuka_NM.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana183 kB

Preporuka nadleznim organima Opštine Vrbas u vezi sa ostvarivanjem prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine.

Usvojeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (19.09.2013_preporuka_NM.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana142 kB

Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada učinila je nepravilnost u radu jer je propustila da traži predlog nacionalnog saveta za raspodelu sredstava putem Javnog konkursa za izbor projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi koji se (su)finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada u 2013. godini.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (11.09.2013_preporuka_NM.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana230 kB

Mišljenje upućeno Policijskoj stanici u Senti u vezi sa službenom upotrebom jezika nacionalnih manjina pred organima uprave.

Usvojeno


Preporuka Gradu Novom Sadu u vezi sa ispisivanjem naziva ulica na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu i jezicima i pismu nacionalnih manjina koji su u sluzbenoj upotrebi u Gradu Novom Sadu.