Please select your page

Preporuka Opštini Odžaci u vezi sa uočenim nepravilnostima u ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine.


U postupku javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Temerin učinjena je nepravilnost jer tekst javnog oglasa koji je objavljen na mađarskom jeziku nije bio identičan sa tekstom koji je objavljen na srpskom jeziku. 

Delimično usvojeno


U postupcima davanja prethodne saglasnosti na uput za najbližu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu van područja matične filijale i rešavanja po prigovoru zakonskog zastupnika osiguranog lica, Prvostepena lekarska komisija sa sedištem u Žablju i Drugostepena lekarska komisija nisu se vodile najboljim interesom deteta, odnosno najboljim interesom pacijenta.

Usvojeno


Vozač autobusa JGSP "Novi Sad" učinio je propust u radu jer nije zaustavio autobus, pozvao i sačekao policiju kada mu se maloletni putnik obratio i obavestio ga da je napadnut od strane nepoznatog muškarca-putnika autobusa, već je maloletnog putnika uputio da sam pozove policiju i ostavio ga na autobuskom stajalištu.

Delimično usvojeno


Mišljenje upućeno Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine i Kancelariji za inkluziju Roma u vezi sa primenom afirmativnih mera za upis studenata romske nacionalnosti na fakultete i njihov smeštaj u studentske domove.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (09.12.2013_preporuka_NM.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana192 kB