Please select your page

Препорука упућена надлежним органима Општине Сента за предузимање неопходних радњи  како би се обезбедило остваривање права националног савета националне мањине на учешће у управлјању и вршењу оснивачких  права у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине у складу са Законом о националним саветима националних мањина.

Преузмите документа:
Download this file (15052012_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана315 kB

Препорука упућена надлежним органима Града Панчева и Историјском архиву Панчево за предузимање неопходних радњи  како би се обезбедило остваривање права националног савета националне мањине на учешће у управлјању у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине у складу са Законом о националним саветима националних мањина.

Преузмите документа:
Download this file (10052012_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана307 kB

Препорука упућена надлежним органима Града Зрењанина за предузимање неопходних радњи  како би се обезбедило остваривање права националног савета националне мањине на учешће у управлјању у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине у складу са Законом о националним саветима националних мањина.


Препорука упућена надлежним органима Града Суботице за предузимање неопходних радњи  како би се обезбедило остваривање права националног савета националне мањине на учешће у управлјању и вршењу оснивачких  права у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине у складу са Законом о националним саветима националних мањина.


Препорука упућена надлежним органима Града Новог Сада за предузимање неопходних радњи  како би се обезбедило остваривање права националног савета националне мањине на учешће у управлјању и вршењу оснивачких  права у установама културе од посебног значаја за очување идентитета националне мањине у складу са Законом о националним саветима националних мањина.


Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе