Please select your page

16.11.2011.

Preporuka Domu učenika srednjih škola „Nikola Vojvodić“ u Kikindi, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vezi sa pojavom šuge među korisnicima doma