Please select your page

07.07.2011.

Mišljenje i preporuka Pokrajinskog ombudsmana u vezi sa postupanjem osnovne škole u slučajevima prijave nasilja prema učeniku.