Please select your page

02.06.2015.

Preporuka koju Pokrajinski zaštitnik građana upućuje Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vezi sa uređivanjem postupka ostvarivanja prava na dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica dece sa smetnjama u razvoju.