Please select your page

26.03.2014.

Centar za socijalni rad Bečej postupao je suprotno odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, Porodičnog zakona i Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad u postupku porodičo-pravne zaštite.