Please select your page

22.08.2014.

Centar za socijalni rad, Dom zdravlja i Gimnazija u najkraćem roku definisaće i uspostaviti saradnju shodno odredbi člana 7 Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. Glasnik RS“, br. 24/2011) radi pružanja odgovarajuće podrške porodici, prvenstveno radi zaštite prava i najboljeg interesa maloletnika.

Postupljeno u skladu sa Preporukom