Please select your page

Centar za socijalni rad, Dom zdravlja i Gimnazija u najkraćem roku definisaće i uspostaviti saradnju shodno odredbi člana 7 Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. Glasnik RS“, br. 24/2011) radi pružanja odgovarajuće podrške porodici, prvenstveno radi zaštite prava i najboljeg interesa maloletnika.

Postupljeno u skladu sa Preporukom


Preporuka Opštini Kula da u najkraćem roku organizuje rad lokalne prosvetne inspekcije, odnosno nadzor nad radom ustanova obrazovanja i vaspitanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač ova jedinica lokalne samouprave.


Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu zaštitu i demografiju, kao organ uprave nadležan za primenu Odluke o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete („Sl. list AP Vojvodine“, br. 4/2013), koji propisuje bliže uslove i način ostvarivanja novčane pomoći porodici za treće dete i ova novčana sredstva obezbeđuje, propustio je da korisnike informiše o tome kog datuma u mesecu će biti isplata novčane pomoći za treće dete.

 Postupljeno u skladu sa Preporukom


Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana upućeno PU "Radosno detinjstvo" Novi Sad u vezi sa omogućavanjem roditeljima da učestvuju u odlučivanju o uslovima i kriterijumima odabira ponuđača alternativnih usluga.

Postupljeno u skladu sa Mišljenjem


Centar za socijalni rad postupao je suprotno odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/2011), Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon), Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad („Sl. glasnik RS“ br. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - dr. pravilnik i 1/2012 - dr. Pravilnik) i Pravilnika o hraniteljstvu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2008) u postupku zaštite prava maloletnika.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (09.05.2014_preporuka_ZD_SN.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana336 kB