Please select your page

Mišljenje i preporuka Pokrajinskog ombudsmana u vezi sa postupanjem osnovne škole u slučajevima prijave nasilja prema učeniku.


Mišljenje i preporuka Opštinskoj upravi Ruma – Odeljenju za privredu i budžetu vezi sa sprovođenjem Odluke o uslovima i načinu poveravanja javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Ruma.


Mišljenje i preporuka Domu zdravlja Bečej u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite dece.


Preporuka opštinskoj upravi Kikinda da saglasno potrebama korisnika usluga, njihovih roditelja i staratelja Centra za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju «Naša kuća» Kikinda, i uz njihovu saglasnost, blagovremeno utvrdi raspored rada, početak i završetak radnog vremena, a ako se ukaže potreba obezbedi kontinuirani rad Centra.