Please select your page

Preporuka RTV - TV Novi Sad, u vezi sa pravilnim informisanjem gledalaca o dečjim pravima.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (30032012_preporuka_zd.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana355 kB

Mišljenje i preporuka Domu zdravlja ''Novi Sad'' u vezi sa zaštitom prava maloletnih pacijenata.


Preporuka Centru za socijalni rad Šid u vezi sa ostvarivanjem prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (06032012_preporuka_zd.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana242 kB

Preporuka Centru za socijalni rad Grada Novog Sada u vezi sa pružanjem usluga socijalno i zdravstveno ugroženim licima i sprovođenjem mera za zaštitu dece od zapuštanja i zanemarivanja.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (05032012_preporuka_zd.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana252 kB

Preporuka Domu učenika srednjih škola „Nikola Vojvodić“ u Kikindi, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vezi sa pojavom šuge među korisnicima doma