Please select your page

05.11.2012.

Preporuka Odseku za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Novi Bečej u vezi sa postupanjem inspektora za zaštitu životne sredine u vršenju nadzora nad sprovođenjem Odluke o držanju i kretanju domaćih životinja u opštini Novi Bečej.