Please select your page

05.11.2012.

Препорука Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Нови Бечеј у вези са поступањем инспектора за заштиту животне средине у вршењу надзора над спровођењем Одлуке о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе