Please select your page

30.10.2012.

Мишљење и препорука Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Оџаци у вези са поступањем грађевинског инспектора.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе